"Zdraví není všechno, ale bez zdraví ničeho není."
; Paracelsus

Homeopatie je jemná, vysoce účinná, neinvazivní léčebná metoda, systém znalostí o individuálním vývoji člověka a o léčbě nemocí díky těmto poznatkům.

Klasická homeopatie je založena na neměnných přírodních zákonech, na pevných principech a usiluje o trvalé uzdravení.

Kvality homeopatie

• Celostní pohled, důraz na individualitu pacienta při léčbě jeho nemoci.

• Používají se stabilní, prověřené, kvalitní léčivé prostředky.

• Homeopatické léky nevyvolávají vedlejší nebo nežádoucí účinky.

• Je vynikající preventivní léčbou, protože bere a léčí pacienta vždy jako celek.

• Homeopatické léky jsou vhodné pro pacienty, kteří se léčí s různými druhy alergií nebo kteří nesnášejí standardní léky.

• Homeopatie je velmi vhodnou léčbou pro těhotné a kojící ženy, také pro kojence a batolata.

• Homeopatie dokáže léčit a úplně uzdravovat komplikované případy pacientů, kteří mají velké množství různých, spolu souvisejících nebo zdánlivě nespojitelných diagnóz a nemocí.

• Homeopatickou léčbu můžeme aplikovat bez problémů u pacientů, kteří užívají i jiné léky nebo jinou léčebnou metodu.

• Homeopatie pomáhá pacientům, kterým není za standardních podmínek pomoci alopatickými (klasickými) léky.

• Homeopatie léčí i stavy, u kterých je těžké stanovit jednoznačnou diagnózu.

• Homeopatické léky nevyvolávají psychickou ani fyzickou závislost.

Homeopatie pro děti

Během posledních 100 let dosáhla medicína obrovského pokroku, i přesto však zůstává mnoho nemocí nevyřešených. Je všeobecně známo, že klasické léky mohou mít nežádoucí vedlejší účinky. Nikdo nemůže dopředu vědět, jak na tyto léky bude dítě reagovat. Proto je nutno zvolit opatrný přístup, nasadit nejšetrnější dávky. Homeopatický lék je pro dítě nejlepší možnou variantou. Předejde se případné alergii na klasické léky. Dítě bude také lépe reagovat na různé druhy léčby. Homeopatické léky žádné vedlejší účinky nemají.

Co nejčastěji homeopaticky léčíme u dětí?

Lze zvládat projevy neklidu, neposlušnosti, agresivity či jiných poruch chování v pozdějším věkovém období.

Velmi dobře lze pomoci při stavech oslabené imunity, opakovaných stavech nachlazení, rýmě, kašli, astmatu, horečnatých onemocněních (zánět středouší, angíny), u kožních problémů ať se jedná o kožní bradavičky, či ekzémy. Častým bývá problém pomočování. Účinně lze homeopaticky zasahovat při onemocněních nervové soustavy (včetně epilepsie). Rovněž poruchy zažívací, průjmy, nadýmání, bolesti bříška…

Nesmíme opomenout také dnes hojně rozšířené alergie, jejichž vyléčení vlastně nemá jinou alternativu než homeopatický způsob léčby. Účinně lze homeopaticky zasáhnout i v případěhyperaktivity.

Homeopatie pro nastávající i současné maminky

Maminka má s homeopatiky jistotu, že pro dítě zvolila šetrnou, ale účinnou metodu léčby. Podáním homeopatik docílíme v kojeneckém období zklidnění při častém pláči, nespavosti, neklidu při růstu zoubků, projevech strachu.

Velmi často je homeopatie užívána nastávajícími maminkami při nejrůznějších zdravotních problémech během gravidity. (Zvýšená únava, bolesti zad, otoky, nevolnost, labilita nálad, neklid spojený s pocitem hladu, ...). Homeopatie je vhodnou prevencí chřipkových stavů během gravidity, napomáhá ke zvýšení imunity.

Homeopatickou léčbou je možné předejít obavám z porodu, je možné podílet se homeopaticky na přípravě k porodu, aby proběhl hladce, bez komplikací.

Lze pomoci správnému rozvinutí laktace v následném období šestinedělí, předejít zánětu prsou, nebo, pokud k němu již došlo, jej léčebně zvládnout.

Pomáhá u stavů vyčerpání z nevyspání či nervozity u maminek. Homeopatickými léky je možné stabilizovat menstruační cyklus po skončení kojení.

Je-li zapotřebí, rovněž je možné podílet se na redukci váhy po porodu.

Jak probíhá homeopatická konzultace?

Homeopatické vyšetření je základním nástrojem pro stanovení léku. S jeho pomocí homeopat zjišťuje celkový obraz nemoci pacienta. Tím nejsou míněny jen fyzické potíže, ale i psychické aspekty, emocionální stav, reakce na vnější vlivy atd. Cílem je najít lék, který bude léčit pacienta komplexně. Cílem takového přístupu je nejen odstranění fyzických potíží, ale i nastolení psychické rovnováhy a zlepšení energie.

Princip homeopatie a její výhody

Homeopatie je velmi působivým příkladem ucelené metody lékařství. Její léčebný význam je nejvíce zřetelný v případech, kde klasická medicína již dosáhla svých léčebných hranic. Stejně tak ji volí lidé, kteří odmítají chemická léčiva a hledají efektivní přírodní způsob léčby.

Jedná se o jemnou, neinvazivní léčebnou metodu, která se řídí přesně definovanými postupy a kriterii pro výběr léku. Jinými slovy, lze říci, že homeopatie je systémem poznatků o zákonitostech individuálního vývoje organismu. Funguje na principu podobnosti: „similia similibus curantur“ , aneb „podobné léčíme podobným“, což je přírodní zákon. Před více jak dvěma sty lety si ho povšiml německý lékař a chemik Samuel Hahnemann a zpřístupnil ho po nesčetných pokusech jako léčebný systém.

Nebudu podrobně popisovat způsob přípravy léků, o tom všem je možné se dočíst v homeopatické literatuře renomovaných autorů. I o skutečnosti, že léčebný arsenál homeopatie se skládá z látek rostlinného, živočišného i minerálního původu. A mnoho dalších detailů.

Co je však významné - jde o léčebnou metodu velmi prospěšnou pro moderního člověka i tím, že užívané léky nemají neblahé vedlejší účinky, jsou neškodné, nepůsobí alergicky a jejich dávky jsou voleny naprosto individuálně pro konkrétního pacienta.

Význam individuality člověka pro homeopatickou léčbu

Základním východiskem v homeopatii je fakt, že jsme každý jiný, že disponujeme každý jinou životní silou, která na poruchy reaguje svým vlastním individuálním způsobem. Čili v závislosti na své konstituci budeme nějakým způsobem reagovat, nebo reagovat nebudeme. To, co někoho zničí, se jiného třeba ani nedotkne. A tak je pochopitelné, že někdo onemocní, zatímco druhý zůstává zdráv, i když (což je významné) mohou oba žít pod vlivem stejných okolností.

Existence nemoci je závislá na jednotlivci, na jeho náchylnosti a konstituci. Důkladným pozorováním projevů pacienta na všech úrovních (fyzické, funkční, mentální, emocionální) získá homeopat přesný individuální otisk eventuální nemoci a provádí výběr léku. S ohledem na individuální konstituci je tedy jasné, že dva lidé trpící stejnou potíží, mohou dostat zcela rozdílné léky.

Homeopatie jako obrana proti negativním civilizačním dopadům

Dnešní svět již ztratil svou původní čistotu, život v podmínkách moderní civilizace v mnoha oblastech života klade stále vyšší fyzické i psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným a psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita, nespavost a to vše vede k nejrůznějším systémovým poruchám. Jak se bránit? Můžeme použít naše vlastní síly (plnohodnotná a vyvážená strava, kvalitní spánek, správný životní způsob, etické principy chování) nebo ztracenou rovnováhu navodit použitím homeopatického léku. Vhodně vybraná homeopatická léčiva dokážou podržet a posílit náš energetický potenciál. Působí jemně a vedou k rovnováze, která je nezbytná pro trvalý pocit pohody, svobody a štěstí.

Nesnadná cesta ke krásné léčebné metodě

Dovolím si poznamenat, že praktikovat homeopatii není snadné umění ani lehká věda. Vyžaduje roky vytrvalosti a praxe. Během dlouhého času homeopatického studia a školení si musí student osvojit postoje, dovednosti a znalosti nezbytné pro kompetentního homeopata. Obtížným úkolem dneška je výchova schopných homeopatů – praktiků. Je to velmi těžký úkol přesvědčit lidi při tak malém společenském a vědeckém uznání pro homeopatii, aby věnovali několik let nutnému studiu a pak podstoupili boj o to, jak rozumně žít z provozování praxe. Celostní pohled homeopatie s důrazem na celou osobu a kritika potlačujících účinků moderních léčiv nezapadají do konvenčního způsobu našeho uvažování. Vyskytuje se také názor, že homeopatie začne prosperovat, až když se objeví nějaký širší filozofický či vědecký průlomový názor, konzistentní s homeopatickým myšlením.

Nastolení zdraví není právo, které je možné určovat zákonem nebo pouhou medicínskou znalostí, ale je to kombinace mnoha faktorů – nejdůležitější je zřejmě podporovat pacienty, aby převzali větší díl zodpovědnosti za své vlastní zdraví a celkovou kvalitu svého života.

Zdraví z pohledu homeopata

Zdraví je dynamický stav rovnováhy, duševní i fyzické, v němž je jednotlivec schopen nastolit a udržovat zdraví bez závislosti na lécích, lékařích nebo jiné terapii. Je to cesta vedoucí ke svobodě a nezávislosti, zvýšenému vědomí na všech úrovních. Toto pojetí ovšem téměř napadá mnohé z výsledků moderní medicíny. Ta totiž existuje v ekonomické a politické realitě, kde závislost na výzkumech expertů bohužel vede ke stále se zvyšující medikalizaci každého životního aspektu.

To je výzva, která pro nás platí právě teď. Při stále narůstající spotřebě chemických léků chci upozornit na zcela nezastupitelné a oprávněné místo homeopatie v medicíně 21. století.

MUDr. Zuzana Čajková P.G.Hom.

Informace

MUDr. Zuzana Čajková

 

Foto      

 

Ordinace klasické homeopatie v Olomouci  

Úzká 6 (v centru Olomouce, za Priorem)  

telefon :  739 656 151 

e-mail  :  homeopatie.olomouc@seznam.cz     DOVOLENÁ  25.7. - 7.8. 2024 !!

web     :  www.homeopatie-olomouc.cz           

Ordinace klasické homeopatie v Novém Malíně (Šumperk)

Centrum Spirála, Nový Malín 43

telefon :  739 656 151 

e-mail  :  homeopatie.olomouc@seznam.cz    

web     :  www.homeopatie-olomouc.cz    

všechna práva vyhrazena © MUDr.Zuzana Čajková | Cesta k homeopatii | Jak léčí homeopatie | Články, přednášky | Co léčím | Kontakt